All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Korea, Republic (South)
F30
Vietnam
C19-C24
Malaysia
E28
Singapore
C16
Hong Kong
G17